facebook_pixel

משתפות

חנות הפכה את כל הספרים
משתפות

חנות ספרים הפכה את כל הספרים שנכתבו על ידי גברים והתוצאה פוקחת עיניים

הכירו את חנות "ספרי לוגנברי" בקליבלנד. ב-1 במרץ עובדי החנות הפכו את כל הספרים שנכתבו על ידי גברים כדי להמחיש עד כמה נהנים הגברים מעדיפות בעולם המילה הכתובה ביחס לנשים. זאת לרגל חודש...

קראו עוד